processing

Randıman Hesabı (Recovery Calculation)

Recovery Calculation (Randıman Hesabı) Recovery Calculation (Randıman Hesabı)’na geçmeden önce, madencilik aşamaları bilindiği üzere; üretim-zenginleştirme-satış üçlemesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bu üç aşama kendi içerisinde şu şekilde detaylandırılabilir; 1-Üretim – Tüvenan Cevher Üretimi : Elbette bir madenin değerlendirilmesindeki en önemli faktör üretilebilirliği ve mevcut dönemlerde kar sunabilmesidir. Bu durum piyasalar göz önünde bulundurularak en ekonomik ya da…