satış fiyatı

BAZ METAL KONSANTRE SATIŞ FİYATI HESAPLAMA

Baz metal konsantre satış fiyatı hesabı bir çok noktada firmanın yapmış olduğu sözleşmeye, yani burada belirtecekleri kısıt ve cezalara bağlı olarak her üretici için minimal farklılıklar içerse de ortak olmaktadır. Metal cevher fiyatlandırmalarının yapıldığı ana üs olan LME (London Metal Exchange) yani Londra Metal Borsasında ürünler, %99,99 ve 999.9 gibi saf metal derecesine göre satış fiyatı kazanmaktadırlar.

Read more
mine optimization

Geostatistics – SGEMS : Sequential Gaussian Simulations

  Geostatistics Geostatistics is a class of statistics used to analyze and predict the values associated with spatial or spatiotemporal phenomena. It incorporates the spatial (and in some cases temporal) coordinates of the data within the analyses. (Source: arcgis)       What is SGems? The Stanford Geostatistical Modeling Software (SGeMS) is an open-source computer package…

Read more
mine optimization

Maden Optimizasyonuna Yeni Bir Yaklaşım – SimSched DBS

Ekonomik Üretim Maden planlama ve maden optimizasyonu; madencilikte tüm işlemlerin başlamasında ilk basamak diyebiliriz. Elbette üretime başlamadan önce bir çok adımdan geçilmesi gerekmektedir ancak; muhtemelen kritik nokta, optimum cut-off ile ekonomik üretilebilir cevher ve kaldırılacak pasa miktarının belirlenmesidir. Madencilik bir çok mühendislik üretimi gibi; en kısa zamanda, en çok ürünün elde edilmesi ve bunların da…

Read more
processing

Randıman Hesabı (Recovery Calculation)

Recovery Calculation (Randıman Hesabı) Recovery Calculation (Randıman Hesabı)’na geçmeden önce, madencilik aşamaları bilindiği üzere; üretim-zenginleştirme-satış üçlemesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bu üç aşama kendi içerisinde şu şekilde detaylandırılabilir; 1-Üretim – Tüvenan Cevher Üretimi : Elbette bir madenin değerlendirilmesindeki en önemli faktör üretilebilirliği ve mevcut dönemlerde kar sunabilmesidir. Bu durum piyasalar göz önünde bulundurularak en ekonomik ya da…

Read more