processing

Randıman Hesabı (Recovery Calculation)

Recovery Calculation (Randıman Hesabı) Recovery Calculation (Randıman Hesabı)’na geçmeden önce, madencilik aşamaları bilindiği üzere; üretim-zenginleştirme-satış üçlemesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bu üç aşama kendi içerisinde şu şekilde detaylandırılabilir; 1-Üretim – Tüvenan Cevher Üretimi : Elbette bir madenin değerlendirilmesindeki en önemli faktör üretilebilirliği ve mevcut dönemlerde kar sunabilmesidir. Bu durum piyasalar göz önünde bulundurularak en ekonomik ya da…

processing

Concentrate (Plant) Cost Calculation

Concentrate Cost Calculation Concentrate Cost Calculation is another tool which calculates the cost of your plant’s metalurgical concentrate. Today, mineral processing is the key part of almost every mine operation. May be we can seperate mine operations into two parts. First one is production which comes from underground mine operations or open pit mine operations and second…