satış fiyatı

BAZ METAL KONSANTRE SATIŞ FİYATI HESAPLAMA

Baz metal konsantre satış fiyatı hesabı bir çok noktada firmanın yapmış olduğu sözleşmeye, yani burada belirtecekleri kısıt ve cezalara bağlı olarak her üretici için minimal farklılıklar içerse de ortak olmaktadır. Metal cevher fiyatlandırmalarının yapıldığı ana üs olan LME (London Metal Exchange) yani Londra Metal Borsasında ürünler, %99,99 ve 999.9 gibi saf metal derecesine göre satış fiyatı kazanmaktadırlar.

processing

Randıman Hesabı (Recovery Calculation)

Recovery Calculation (Randıman Hesabı) Recovery Calculation (Randıman Hesabı)’na geçmeden önce, madencilik aşamaları bilindiği üzere; üretim-zenginleştirme-satış üçlemesi içerisinde gerçekleşmektedir. Bu üç aşama kendi içerisinde şu şekilde detaylandırılabilir; 1-Üretim – Tüvenan Cevher Üretimi : Elbette bir madenin değerlendirilmesindeki en önemli faktör üretilebilirliği ve mevcut dönemlerde kar sunabilmesidir. Bu durum piyasalar göz önünde bulundurularak en ekonomik ya da…